Reglement

1. Opzet van de wedstrijd

Mediaraven daagt iedereen uit die deze zomer op kamp gaat om hun beste kampfoto's openbaar te delen op instagram met de hashtag #Kampstagram. De beste foto's beloont Mediaraven met mooie prijzen.

2. Verloop van de wedstrijd in 2017

Om mee te doen met een instagramfoto volstaat het om die te posten op Instagram, vergezeld van de hashtag #kampstagram. Het is belangrijk dat we je kampfoto kunnen zien. Daarom zijn er twee manieren om geldig deel te nemen:

  1. Door je foto openbaar te posten. Alle foto's met de tag #kampstagram doen dan automatisch mee.
  2. Zijn je foto's enkel zichtbaar voor je volgers? Volg dan Mediaravenvzw op Instagram, zodat we je een volgverzoek kunnen sturen en zo je foto's kunnen zien. Opgelet: als we je deelnemende foto selecteren, dan plaatsen we een kopie ervan op onze facebookpagina.

De beste 5 kampstagramfoto's van de week verschijnen telkens op de facebookpagina van Mediaraven. De 40 beste gaan zo op het einde van de zomer naar de jury (samengesteld uit Mediaraven-vrijwilligers). Zij pikken er de beste foto uit. 

3. Duur van de wedstrijd

Kampfoto's kun je inzenden op de site of uploaden met Instagram vanaf 1 juli  tot en met 31 augustus 2017 en moeten gemaakt zijn tijdens een zomerkamp of speelpleindag in de periode juli-augustus 2017. Na 1 september (00u00) doen je foto's niet meer mee aan de wedstrijd. Dan oordeelt de jury over de ingezonden foto's.
 
De winnaars maken we bekend in de eerste nieuwsbrief van september 2017. Abonneer je dus zeker op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Mediaraven.
 

4. Aantallen

Op het aantal instagramfoto's dat je deelt met de hashtag #kampstagram staat geen maximumaantal.
 

5. Foto: onderwerp en technische aspecten

De kampfoto's die je instuurt moeten foto's zijn over een kamp deze zomer, met kinderen en/of jongeren die de sfeer van een zomerkamp uitstraalt. De bijschriften bij de foto zijn enkel ter illustratie, de foto moet voor zichzelf spreken. 
 
De foto's mogen bewerkt zijn met apps als Moldiv, Snapseed, Pixlr of andere alternatieven. Bijsnijden, spiegelen, in zwart/wit zetten, collages maken... is toegestaan. 
 

6. Prijzen

Mediaraven deelt 6 prijzen uit. Die winnaars winnen een pretpakket met leuke accessoires om nog betere foto's en filmpjes te maken met hun smartphone. 

Een van die zes winnaars wordt door een externe jury nog eens extra bekroond et de hoofdprijs. De prijzen moeten voor eind november 2017 opgehaald worden op het secretariaat.

De winnaars maken we begin september bekend.

7. Organisator - Aanpassingsrecht

Iedereen die deelneemt, wordt gevraagd dit reglement te onderschrijven.

Mediaraven is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement ten allen tijde aanpassen. Mediaraven neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website gecommuniceerd.
 

8. Publicatierecht

De foto's die je instuurt kunnen door Mediaraven en andere jeugdwerkorganisaties vrij gebruikt worden onder het creative commons licentiesysteem. Foto's mogen zowel online als in drukwerk gebruikt worden, met vermelding van de juiste licentie (niet bewerken en niet voor commerciële doeleinden gebruiken).

Als deelnemende organisatie zorg je ervoor dat je toestemming hebt om die foto in te zenden voor de wedstrijd van al wie op de foto afgebeeld staat. Dat wil ook zeggen dat de ouders van de minderjarigen die op de foto te zien zijn, akkoord zijn met de publicatie. Meer informatie over het portretrecht vind je in de Regelgevingdatabank.
 

9. Wat bij niet naleven van het reglement?

Bij fraude heeft Mediaraven het recht om organisaties te diskwalificeren. Onder fraude verstaan we foto's insturen die je niet zelf gemaakt hebt, foto's van het jaar ervoor gebruiken,...
 

10. Nog vragen? 

Stuur een mailtje naar kampstagram@mediaraven.be
 
Succes!
 
Het Mediaraven Team